Gói thầu số 01: Hệ thống điện thuộc Dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ

Gói thầu số 01: Hệ thống điện thuộc Dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ

01
Tháng 12/2007
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 591.536.150 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá