Mua sắm ô tô chuyên dùng hiệu ISUZU HILANDER (bao gồm cả phụ kiện cho xe)

Mua sắm ô tô chuyên dùng hiệu ISUZU HILANDER (bao gồm cả phụ kiện cho xe)

01
Quý 4 năm 2007
15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 539.383.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời sơ tuyển