Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học

Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học

Gói thầu số 2
Tháng 11/2007
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.868.860.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói