Xây dựng phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông không ảnh hưởng triều trên mạng máy tính

Xây dựng phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông không ảnh hưởng triều trên mạng máy tính

Gói thầu số 6
Tháng 01/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 100.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói