Xây dựng hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng

Xây dựng hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng

Gói thầu số 2
Quý IV/2007
80 ngày
Giá gói thầu:
 • 15252247000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói