Chi phí kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng

Chi phí kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng

03
Quý IV/2007
08 tháng
Giá gói thầu:
 • 24.630.941 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá