Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

04
Quý IV/2007
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 8.009.172 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm