Sửa chữa Trụ sở Chi cục Thuế thành phố Cà Mau

Sửa chữa Trụ sở Chi cục Thuế thành phố Cà Mau

1
10/12/2007-14/12/2007
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 416.816.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói