Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng 9 phòng học

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng 9 phòng học – Trường trung học cơ sở Bàn Long.

Tên dự án:Trường trung học cơ sở Bàn Long
Tên gói thầu:Xây dựng 9 phòng học
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng Tiền Giang; Địa chỉ: số 54 đường Lê Lợi- Phường 1- TP Mỹ Tho- Tiền Giang; ĐT: 073.875733- 872217
05/12/2007 đến 20/12/2007
1.000.000 (VND)
20/12/2007 14:00
20/12/2007 14:00