Mua sắm, lắp đặt máy Photocopy trang bị tại Bưu điện Đà Nẵng 2 và nhà làm việc 01 Lê Duẩn

Mua sắm, lắp đặt máy Photocopy trang bị tại Bưu điện Đà Nẵng 2 và nhà làm việc 01 Lê Duẩn

01
8h30 ngày 14/12/2007
10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 277000000 (VND)
 • ĐTXD 2007
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá