Gói thầu số 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả

Thông báo mời thầu gói thầu: gói thầu số 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả

Tên dự án:Trường trung học phổ thông Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả
Tên gói thầu:gói thầu số 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
163B, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
30/11/2007 đến 14/12/2007
1.000.000 (VND)
14/12/2007 09:00
14/12/2007 09:00