Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy trạm (PC)

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy trạm (PC) – Kế hoạch mua sắm thiết bị tin học bổ sung năm 2007 phục vụ triển khai IPCAS giai đoạn II.

Tên dự án:Kế hoạch mua sắm thiết bị tin học bổ sung năm 2007 phục vụ triển khai IPCAS giai đoạn II
Tên gói thầu:Mua sắm máy trạm (PC)
Nguồn vốn:Vốn của Ngân hàng
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Daklak; số 37 Phan Bội Châu, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Daklak; ĐT: 050.855546; Fax: 050.855546
28/11/2007 đến 30/11/2007
300.000 (VND)
30/11/2007 16:00
30/11/2007 16:00