Mua sắm cáp quang và phụ kiện cho dự án xây dựng mạng ngoại vi tổng đài Khu công nghiệp Bắc thăng long

Mua sắm cáp quang và phụ kiện cho dự án xây dựng mạng ngoại vi tổng đài Khu công nghiệp Bắc thăng long

01
14h00 ngày 25 tháng 12 năm 2007
Quý 4/2007 đến hết quý 1/2008
Giá gói thầu:
 • 527.617.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá