Mua sắm máy vi tính xách tay, máy chiếu

Mua sắm máy vi tính xách tay, máy chiếu

01
Tháng 12 năm 2007
Tháng 12 năm 2007
Giá gói thầu:
 • 1.321.657.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu