Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình Trụ sở làm việc UBND xã Vạn phái huyện phổ yên

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình Trụ sở làm việc UBND xã Vạn phái huyện phổ yên, tỉnh Thái Nguyên.

Tên dự án:Xây dựng trụ sở làm việc UBND xã Vạn phái huyện Phổ yên
Tên gói thầu:Gói thầu xây lắp công trình Trụ sở làm việc UBND xã Vạn phái huyện phổ yên
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Kế hoach – Đầu tư huyện Phổ yên. Địa chỉ Thị trấn Ba hàng huyện Phổ yên tỉnh Thái nguyên. Điện thoại – Fax 0280863589
10/12/2007 đến 26/12/2007
500.000 (VND)
26/12/2007 09:30
26/12/2007 09:30