Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu thiết bị

Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu thiết bị

02
01 tháng
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 390.607 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm