Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu hệ thống PCCC + hệ thống CS

Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu hệ thống PCCC + hệ thống CS

03
01 tháng
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 336.903 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm