Xây lắp phần chuyên điện công trình”Giải quyết các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện theo Nghị định 106/2005/NĐ-CP – năm 2008″ (HHD080103)

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp phần chuyên điện công trình”Giải quyết các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện theo Nghị định 106/2005/NĐ-CP – năm 2008″ (HHD080103)

Tên dự án:Giải quyết các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện theo Nghị định 106/2005/NĐ-CP – năm 2008 (HHD080103)
Tên gói thầu:Xây lắp phần chuyên điện công trình”Giải quyết các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện theo Nghị định 106/2005/NĐ-CP – năm 2008″ (HHD080103)
Nguồn vốn:Vốn sửa chữa lớn
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Điện lực Gò Vấp – 176 A Dương Quảng Hàm, P.05, Q.Gò Vấp Tp.HCM – ĐT: 08.2100343
06/12/2007 đến 20/12/2007
550.000 (VND)
20/12/2007 09:00
20/12/2007 09:00