Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

4
Quý IV/2007
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 445.369.000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói