Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

5
Quý IV/2007
Bắt đầu từ khi khởi công đến khi kết thúc công trình đưa vào sử dụng và 12 thang bảo hành
Giá gói thầu:
 • 112.047.000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói