Thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán

Thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán

TV-1
Quí I-II/2007
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 967.250.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói