Khảo sát bổ sung phục vụ thiết kế

Khảo sát bổ sung phục vụ thiết kế

TV-2
Quí I-II/2007
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 150.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói