Ban QLDA công trình giao thông Yên Bái thông báo mời thầu

Ban QLDA công trình giao thông Yên Bái thông báo mời thầu – Gói thầu số 1: Xử lý sụt (Km303+000 – Km303+383) Thuộc Dự án “Xây dựng điều chỉnh, bổ sung công trình Dự án cải tạo nâng cấp QL32 đoạn Nghĩa Lộ – Vách Kim, tỉnh Yên Bái”

Gói thầu số 1: Xử lý sụt (Km303+000 – Km303+383)

Thuộc Dự án “Xây dựng điều chỉnh, bổ sung công trình Dự án cải tạo nâng cấp QL32 đoạn Nghĩa Lộ – Vách Kim, tỉnh Yên Bái”

Nguồn vốn: trái phiếu Chính phủ

Bên mời thầu: Ban QLDA công trình giao thông Yên Bái

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 9 giờ, ngày 03/12/2007 đến trước 9 giờ, ngày 18/12/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm:  Ban QLDA công trình giao thông Yên Bái, tỉnh Yên Bái, phường Hồng Hà, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại/Fax: 029 862457

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 18/12/2007.