Giám sát thi công lắp đặt thiết bị

Giám sát thi công lắp đặt thiết bị

TV-4
Quý II-III/2007
600 ngày
Giá gói thầu:
 • 529.420.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu hạn chế
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói