Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

TV-5
Quý II/2007
600 ngày
Giá gói thầu:
 • 399.040.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm