Kiểm toán

Kiểm toán

TV-6
Quý II/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 94.460.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói