Thiết kế chế tạo và lắp đặt, nghiệm thu, chạy thử Trạm biến áp

Thiết kế chế tạo và lắp đặt, nghiệm thu, chạy thử Trạm biến áp

EPC-2
Quý II/2007
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 332.140.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Trọn gói