Thông báo gia hạn phát hành HSYC

Thông báo gia hạn phát hành HSYC – Công ty viễn thông Đắk Lắk- Đắk Nông đã mời thầu.

Thông báo gia hạn phát hành HSYC
Công ty viễn thông Đắk Lắk- Đắk Nông đã mời thầu
Các gói thầu:
Gói thầu 1: “Mua sắm thiết bị cắt lọc sét” thuộc công trình “Xây dựng các tuyến cáp quang, hệ thống điện AC, điều hòa phục vụ lắp đặt các trạm BTS đợt 2 giai đoạn 2007-2008 các đài VT Buôn Ma Thuột, Hòa Hiệp”
Gói thầu 2: “Mua sắm thiết bị cắt lọc sét” thuộc công trình “Xây dựng các tuyến cáp quang, hệ thống điện AC, điều hòa phục vụ lắp đặt các trạm BTS đợt 2 giai đoạn 2007-2008 các đài VT Ea Kar, Buôn Hồ”
Gói thầu 3: “Mua sắm thiết bị cắt lọc sét” thuộc công trình “Xây dựng các tuyến cáp quang, hệ thống điện AC, điều hòa phục vụ lắp đặt các trạm BTS đợt 2 giai đoạn 2007-2008 đài VT Buôn Đôn”
Gói thầu 4: “Mua sắm thiết bị cắt lọc sét” thuộc công trình “Xây dựng các tuyến cáp quang, hệ thống điện AC, điều hòa phục vụ lắp đặt các trạm BTS đợt 2 giai đoạn 2007-2008 các đài VT Gia Nghĩa, Đăk Mil”
Thời gian phát hành HSYC: ngày 15/11/2007 (trong giờ hành chính)       
Hạn cuối nhận HSĐX: 9 giờ ngày 20/11/2007
Thông tin được đăng tải trên các Bản tin số 135/2007, số 136/2007 và số 137/2007
Nay xin gia hạn:
Thời gian phát hành HSYC: đến trước 9 giờ, ngày 26/11/2007 (trong giờ hành chính)       
Hạn cuối nhận HSĐX: 9 giờ, ngày 26/11/2007
(Các thông tin khác không thay đổi)