Xây lắp công trình sửa chữa cầu Hoà Lộc – Km28+282 Quốc lộ 60, tỉnh Bến Tre

Xây lắp công trình sửa chữa cầu Hoà Lộc – Km28+282 Quốc lộ 60, tỉnh Bến Tre

01
Quý IV năm 2007
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 2173669000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá