Mua 10 ( mười ) bộ điều hoà nhiệt độ

Mua 10 ( mười ) bộ điều hoà nhiệt độ

1
13h30 ngày 24/12/2007
tháng 12/2007
Giá gói thầu:
 • 150000000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói