Mua sắm máy phát điện cho Văn phòng Tỉnh uỷ

Mua sắm máy phát điện cho Văn phòng Tỉnh uỷ

01
Quý IV/2007
Không quá 30 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 20055 (USD)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói