Thông báo mời thầu gói thầu: Hạng mục khu bệnh lý + giải phẩu, nhà xe, điện ngoài nhà công trình bệnh viện Châu Thành.

Thông báo mời thầu gói thầu: Hạng mục khu bệnh lý + giải phẩu, nhà xe, điện ngoài nhà công trình bệnh viện Châu Thành.

Tên dự án:Bệnh viện Châu Thành.
Tên gói thầu:Hạng mục khu bệnh lý + giải phẩu, nhà xe, điện ngoài nhà công trình bệnh viện Châu Thành.
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
19 Trần Hưng Đạo, phường 1, thị xã Tân An, tỉnh Long An; đt: 072.826105; fax: 072.824746
06/12/2007 đến 24/12/2007
500.000 (VND)
24/12/2007 15:30
24/12/2007 15:30