Đấu thầu tư vấn lập HSYC và đánh giá HSYC

Đấu thầu tư vấn lập HSYC và đánh giá HSYC

1
Quý IV năm 2007
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 48.988.213 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm