Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn quản lý dự án

1
6-2004
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 222176208 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói