Giám sát thi công và giám sát lắp đặt thiết bị

Giám sát thi công và giám sát lắp đặt thiết bị

6
Đã thực hiện
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 292.278.184 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói