Phá dỡ công trình cũ

Phá dỡ công trình cũ

7
Đã thực hiện
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 360.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói