Máy phát điện dự phòng

Máy phát điện dự phòng

13
12/2007
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 554.001.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói