Thiết kế, xây dựng, cung cấp và lắp đặt trạm biến áp

Thiết kế, xây dựng, cung cấp và lắp đặt trạm biến áp

14
Đã thực hiện
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 669.218.060 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói