Thông báo mời thầu gói thầu: Nhà xe sinh viên+ nhà cầu nối 1, 2, 3+ cải tạo sửa chữa cổng tường rào- Trường Đại học Tiền Giang

Thông báo mời thầu gói thầu: Nhà xe sinh viên+ nhà cầu nối 1, 2, 3+ cải tạo sửa chữa cổng tường rào- Trường Đại học Tiền Giang

Tên dự án:Nhà xe sinh viên+ nhà cầu nối 1, 2, 3+ cải tạo sửa chữa cổng tường rào- Trường Đại học Tiền Giang
Tên gói thầu:Nhà xe sinh viên+ nhà cầu nối 1, 2, 3+ cải tạo sửa chữa cổng tường rào- Trường Đại học Tiền Giang
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng Tiền Giang; Địa chỉ số 54 đường Lê Lợi- Phường 1- TP Mỹ Tho- Tiền Giang; ĐT: 073.875733
24/12/2007 đến 08/01/2008
1.000.000 (VND)
08/01/2008 14:00
08/01/2008 14:00