Công ty phát hành báo chí Trung ương mời chào hàng

Công ty phát hành báo chí Trung ương mời chào hàng – Xe tải Panel – Van 1500kg, Xe tải thùng kín đến 2,0 tấn, Thuộc Dự án “Đầu tư thiết bị bưu chính và phương tiện vận chuyển bưu chính cho Công ty phát hành báo chí Trung ương thuộc kế hoạch đầu tư năm 2007, dạng thiết bị lẻ”.

Các gói thầu:

– Xe tải Panel – Van 1500kg

– Xe tải thùng kín đến 2,0 tấn

Thuộc Dự án “Đầu tư thiết bị bưu chính và phương tiện vận chuyển bưu chính cho Công ty phát hành báo chí Trung ương thuộc kế hoạch đầu tư năm 2007, dạng thiết bị lẻ”

Nguồn vốn: vay, tái đầu tư của VNPT

Bên mời thầu: Công ty phát hành báo chí Trung ương

Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành HSYC: từ 14 giờ, ngày 10/12/2007 đến 11 giờ, ngày 11/12/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng kế hoạch đầu tư tiếp thị,  Công ty phát hành báo chí Trung ương, số 17 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (04) 9363690

Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ, ngày 14/12/2007.