Tư vấn Khảo sát địa chất

Tư vấn Khảo sát địa chất

01
quý 3/2007
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 38.655.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói