Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng nền mặt đường, vỉa hè và hệ thống thoát nước nhánh A-A1, P-A2 thuộc công trình Khu dân cư đường ĐT617

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng nền mặt đường, vỉa hè và hệ thống thoát nước nhánh A-A1, P-A2 thuộc công trình Khu dân cư đường ĐT617

Tên dự án:Khu dân cư đường ĐT617
Tên gói thầu:Xây dựng nền mặt đường, vỉa hè và hệ thống thoát nước nhánh A-A1, P-A2 thuộc công trình Khu dân cư đường ĐT617
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án hạ tầng, số 16 Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
13/12/2007 đến 28/12/2007
500000 (VND)
28/12/2007 09:00
28/12/2007 09:00