Tư vấn Kiểm định chất lượng công trình

Tư vấn Kiểm định chất lượng công trình

02
quý 3/2007
12 ngày
Giá gói thầu:
 • 74.250.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói