Tư vấn đầu thầu và lựa chọn thầu

Tư vấn đầu thầu và lựa chọn thầu

05
quý 1/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 12.081.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói