tư vấn kiểm tra, hứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

tư vấn kiểm tra, hứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

07
quý 4/2008
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 29.770.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói