Gói thầu số 6: Thiết bị học tập cho khối hành chính

Gói thầu số 6: Thiết bị học tập cho khối hành chính

1
14g, ngày 23/01/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 1478342000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu