Thông báo mời thầu gói thầu: Thang máy (2 cái)

Thông báo mời thầu gói thầu: Thang máy (2 cái) – Trường Cao đẳng Thương mại – 45 Đường Dũng sĩ Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.

Tên dự án:Cải tạo, mở rộng Trường Cao đẳng Thương mại giai đoạn I
Tên gói thầu:Thang máy (2 cái)
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trường Cao đẳng Thương mại – 45 Đường Dũng sĩ Thanh Khê, Tp Đà Nẵng. Điện thoại: 0511 3756403, Fax: 0511 3811179
13/12/2007 đến 28/12/2007
500.000 (VND)
28/12/2007 08:30
28/12/2007 08:30