Thông báo mời thầu gói thầu: Phòng Multimedia Hi-class 40 cabin

Thông báo mời thầu gói thầu: Phòng Multimedia Hi-class 40 cabin – Trường Cao đẳng Thương mại – 45 Đường Dũng sĩ Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.

Tên dự án:Mua sắm tài sản năm 2007
Tên gói thầu:Phòng Multimedia Hi-class 40 cabin
Nguồn vốn:Vốn sự nghiệp
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trường Cao đẳng Thương mại – 45 Đường Dũng sĩ Thanh Khê, Tp Đà Nẵng. Điện thoại: 0511 3756403, Fax: 0511 3811179
13/12/2007 đến 28/12/2007
500.000 (VND)
28/12/2007 09:00
28/12/2007 09:00