Cung cấp máy phát điện dự phòng 500KVA

Cung cấp máy phát điện dự phòng 500KVA

01
22/01/2008
Không quá 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Giá gói thầu:
 • 1.300.000.000 (VND)
 • Viện trợ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói