Cung cấp trang thiết bị, Phần mềm và đào tạo

Cung cấp trang thiết bị, Phần mềm và đào tạo

1
4/12/2007 – 31/12/2007
Trước 31/5/2008
Giá gói thầu:
 • 1890000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói